Belgium

Jan Maarten de Vet
Director

Ecorys Belgium
Rue Joseph II, 9-13
6th floor
B-1000 Brussels
Belgium
T +32 2 743 89 49
F +32 2 732 71 11
E brussels@uk.ecorys.com

Wim Van der Beken

IDEA Consult NV
Kunstlaan 1-2, bus 16
B-1210 Brussel
Belgium
T +32 2 282 17 10
F +32 2 282 17 15
E info@ideaconsult.be
W http://www.ideaconsult.be/